Gør-det-selv afslibning af trægulve

Gør-det-selv afslibning er absolut en mulighed og kan udføres af enhver der har mod og tid til opgaven. Hjemmegjort gulvafslibning kræver blot gulvsliber leje samt køb af diverse sandpapir, overfladebehandling, rekvisitter og andet.

“God instruktion og øvelse gør mester hvilket er en forudsætning for at et gør-det-selv projekt bliver en succes. “

Gør-det-selv afslibning er en oplagt mulighed

gør det selv gulvafslibning og afslibning af træ og trægulve er et speciale hos gamagulvservice.dk. Alt i bearbejdning af trægulve, herunder gulvafhøvling, gulvbehandling samt bearbejdning på forskellig måde.Såfremt gulvet er meget flot og lige til at gå til kan det sandsynligvis afslibes så man undlader det groveste sandpapir i starten, men det kommer an på så mange ting, blandt andet træets hårdhed samt gulvtypen. Såfremt gulvafslibning udføres som gør-det-selv arbejde uden den store erfaring er det altid en god idé at prøve sig frem på et mindre areal.

Gulvafslibning og gør-det-selv

En afslibning kan plane et trægulv og gøre det jævnt. Måden hvorpå et gulvafslibes afhænger af gulvets beskaffenhed og i enkelte kan det være nødvendigt at afslibe diagonalt eller diagonalt. Har men et trægulv med almindelige gulvbrædder eller parket er det som regel nok af afslibe på langs med den helt fine sandpapir til sidst. Det kan i enkelte tilfælde være en nødvendighed at den første gulvafslibning foretages på tværs. Det kan være såfremt gulvet har en meget tyk og slidstærk lak som ikke kan afslibes med en almindelig afslibning eller såfremt der er maling på gulvet.

NOTE: I enkelte tilfælde  må gulvet først afslibes på tværs og derefter på langs.

Finslibning og grovslibning

gør det selv gulvafslibning kan udføres af enhver som har mod på det. Såfremt gulvet er meget skævt og ujævnt vil det være fornuftigt at starte med en afslibning på tværs, herefter diagonalt for tilslut af foretage en finslibning på langs. Såfremt gulvet er malet eller lakeret med en slidstærk eller kraftig lak kan det ikke umiddelbart afslibes men må afhøvles. Vælges alligevel en gulvafslibning er det nødvendigt at smøre det ind i et lag slibeolie så behandlingen ikke sætter sig fast i gulvmaskinens slibepapir. Det er vigtig at denne proces udføres rigtigt idet for meget olie kan give så mange problemer at trægulvet ikke senere hen kan overfladebehandles.

Sildebensparket er en variant

En anden stor udfordring ved afslibning af trægulve er parket i forskellige mønstre. Et normalt parketgulv kaldes for et stavparket som har parketstave som blot er lagt på langs. Men i nogle tilfælde er parket lagt i mønstre:

  • Rudeparket
  • Mosaikparket
  • Kongeparket
  • Hollandsk parket
  • Sildebensparket

Denne type parketgulve må absolut ikke afslibes som gør-det-selv arbejde idet det kræve en helt speciel teknik, ekspertise og ikke mindst mange års erfaring at afslibe fuldstændig korrekt.

Gulvsliber leje kan være billig

gør det selv afslibning af træ og trægulve. Har du en gulvopgave med gulvafslibning, så kan du udføre gulvafslibning billigt.Selve afslibnings processen udføres af en gulvoperatør som styrer gulvsliberen. Gulvafslibningen må foregå i et langsomt og anstændigt (moderat) tempo hvor det er vigtig at have fuld kontrol over den kraftfulde maskine. Gulvslibemaskinen må ikke presses mod gulvoverfladen men må skubbes frem og tilbage i et anstændigt og naturligt tempo så træet afslibes jævnt. Benyttes gulvslibemaskinen ikke korrekt, og ude af kontrol, vil træoverfladen blive ujævn uden den optimale afslibning. Sandpapiret som benyttes er fastspændt en stor vale på gulvsliberen. Det skal jævnligt skiftes under selve slibeprocessen og derfor er det vigtigt at have fornemmelse for hvornår det skal udskiftes. Det har enhver gulvmand føling med idet et for slidt sandpapir ikke afsliber korrekt, og derfor skal det til stadighed fornyes på det rette tidspunkt. Sandpapir er ikke billig, så derfor er det vigtig at strække afslibningen længst muligt uden af udskifte, og det kræver års erfaring at udføre en kvalitets gulvafslibning på den billigeste mulige måde.

Gulvslibemaskinen skal være i orden

En gulvmand skal have føling med om gulvslibemaskinen pakker slibestøv omkring valsen, og såfremt det er tilfældet at det fjernes omgående for ikke at ødelægge afslibningen. Endvidere er det vigtigt at området omkring slibebåndet regelmæssigt afrenses og det kan man gøre sig til vane at gøre ved udskiftning af sandpapiret. Når gulvafslibning er udført og træet står med den rette finish så fjernes alt støv med en stor og kraftig industristøvsuger. Endvidere støvsuger gulvmanden alle vandrette flader i rummet hvor gulvafslibning er blevet udført så der ikke lægger synligt støv. Dog vil der være støvpartikler i luften som vil lande på de vandrette flader med tiden. Et trægulv der fremstår ubehandlet vil hurtigt blive nedbrudt som følge af den naturlige ildt i luften samt sollys, slid og mange andre faktorer. Derfor et nyafslebet trægulv altid få en ny overfladebehandling når den sidste gulvafslibning er udført. Især i forbindelse med boligrenovering eller andre håndværkeres brug af det nyafslebne trægulv nødvendigt eller at det afdækkes med en kraftig afdækningspap. Et nyafslebet trægulv skal opfylde krav som enhver gulvmand følger, dette kaldes udfaldskrav og er beskrevet flere steder indenfor gulvbranchen.

Udfaldskrav er krav til det udførte håndværk

Jeg vil her nævne de mest vigtige ting fra de officielle udfaldskrav:

Når gulvafslibning er udført skal gulvfladen være plan og helt jævnt og der må ikke kunne mærkes spring imellem parket stave eller gulvbrædder. Her menes det at såfremt man kører en hånd hen over gulvfladen skal den være behagelig og jævn at røre ved. Der må ikke være bølger eller vaskebræteffekt og ligeledes må der ikke være synlige spor af den gamle overfladebehandling. Endvidere skal afslibningen være foretaget jævnt uden mærker efter sandpapir eller overgange imellem den enkelte slibeprocesser, her tænkes specielt imellem afslibningen med den store gulvsliber og kantsliberen. Gulvet skal være glatslebet set fra almindelig ståhøjde (øjenhøjde) og i medlys.