Gulvafslibning pris

Gulvafslibning pris der er billig, får du her hos et erfarent gulvfirma på favourable betingelser. Når overfladebehandlingen på dit trægulv har fået mange ridser, eller i det tilfælde hvor olien eller lakken er slidt, så kan det være tid til en gulvslibning og en ny gulvbehandling.

Billig gulvafslibning pris?

Men hvad overfladebehandlingen hvorefter du selv efterbehandler, eller modsat. Endvidere afhænger prisen også en del af, hvor i landet du bør have klaret gulvarbejdet. Dette kommer af, at lønningerne til håndværkerne meget rundt om i landet, hvorfor prisen for kunden normalt varierer en del afhængigt af hvor i landet.

Hvor får man en billig gulvafslibning pris?

Imidlertid, så må du dog imødese en signifikant lavere gulvafslibning pris for fornyelse af parket og plankegulve end et nyt plankegulv. Dette beror på, at der ikke bør bruges lige så dyre rekvisitter og materialer, og endvidere tager gulvrenoveringen som oftest ingen lunde lige så lang tid at praktisere. Herunder kan du se et priseksempel på forbedring inden for slibning af trægulve. Vi tager udgangspunkt i, at du selv ønsker at overfladebehandle af trægulvet, hvormed fagmanden kun må stå for hele fornyelsen af trægulve. I det andet scenarie er det en præmis, at håndværkeren både må klare afslibningen af gulve og den fornødne efterbehandling. Vi har brugt en dobbelt overfladebehandling med 3 x lakering med boliglak i eksemplet.

Et plankegulv på 30 kvm
Afslibning af parket og plankegulve uden gulvbehandling
Kr./kvadratmeter 76 inkl. 25% moms

Et bræddegulv gulvslibningen til en dygtig gulvsliber, er der påfølgende fordele:

 • En professionel gulvfagmand har alt det nødvendige grej forinden gulvarbejdet igangsættes
 • Resultatet bliver fejlfri når en gulvekspert forestår gulvafslibningen
 • Gulvmændene klarer de aller mindste bagateller, når han må vurdere løsningen – herunder ståhøjde, det naturlige lysindfald mv.
 • Du vil ikke benytte din fritid på at sætte dig ind, hvordan gulvarbejdet løse korrekt, og samt slipper for at ødelægge parketgulvet og plankegulvet
 • Du kan destruere gulvet ved ukorrekt afslibning – her er anskaffelse af et nyt trægulv med gulvmontering eneste løsning. Det er dyrt og mange gange dyrere end såfremt du havde anvendt en erfaren gulvfagmand til at klare opgaven fra begyndelsen.

Hvordan finder man den bedste gulvafslibning pris? Hvis du skal indhente tilbud på afslibning af gulve, anbefaler vi, at du bruger vores billig pris på gulvafslibning.

Få svar på dette når du benytter os:

 • Hvad er prisen på afslibning af trægulve?
 • Kan man lægge linoleum på parket?
 • Hvor meget støver gulvafslibning?
 • Hvad er forskellen på gulvafslibning og gulvafhøvling?
 • Hvordan fjerner man kattetis fra et trægulv?
 • Hvad koster høvling?

Gulvafslibning er en teknik til at fjerne ridser, slid og hakker på et trægulv. Det vil sædvanligvis være for at fjerne misfarvninger, ridser eller hakker, eller det kan være for at fjerne den oprindelige behandling såsom olie eller lak.

Hvor får man billig priser på gulvafslibning?

Inden man begynder at afslibe et parket eller plankegulv, vil man sørge for at dykke samtlige synlige søm, stifter og klammer ned til 2-3 millimeter under træets gulvflade. Tillige må man bl.a. sørge for at fjerne fejelister, udskifte ødelagt træ, proppe huller, rengøre gulvet samt tømme rummet for møbler og genstande og interiør.

Hvilket værktøj anvender gulvsliberen?

Arbejdets omfang bestemmer hvilket rekvisitter, værktøj og maskiner der anvendes til afslibning af gulve:

 • Gulvsliber
 • Valsesliber
 • Slibepapir i forskellige kornstørrelser
 • Slibeolie
 • Diverse værktøj til fjernelse af lister, spartelmasse med videre.
 • Lud, lak, olie til gulvbehandling

Lad os eller en anden gulvspecialist udføre renovering af gulve i boligen, og vig udenom alt besværet. Herefter er du godt på vej til at få et smukt og slidstærkt trægulv til en billig gulvafslibning pris.

Odense – Bor du i Odense og mangler du gulvafslibning?

Gulvafslibning og plankegulve egetræ

Odense, Middelfart og andre storbyer på Fyn er en forsvindende dårlig konkurrence på en række håndværk, herunder gulvafslibning. “Vi ser det på de vanvittige gulvafslibning priser på hele Fyn”, siger Jens Jensen, indehaver af et gulvfirma. Borgerne har godtroende accepteret de alt for høje priser og det er ikke godt nok. Afslibning på hele Fyn betyder at konkurrencen er blevet skærpet betydeligt på gulvarbejde, og at Fyn nu kan se frem til ganske almindelige billig gulvafslibning priser.

Får andre end Odense gavn af priserne?

Ja, alle der har trægulve på Fyn, får gavn af de rigtig gode priser. Til afslibning benytter vi de allerbedste gulvslibere, gulvslibemaskiner som findes på markedet. Vi tilstræber altid at tilgå den nyeste teknologi indenfor gulvbranchen hvilket giver det Odense - Bor du i Odense og mangler du gulvafslibning?smukkeste gulv og det allerbedste resultat. Afslibning er en proces hvor der benyttes sandpapir til at fjerne overfladen. Her startes med en grovkornet sandpapir som virkelig sliber i dybden og fjerner det meste af den gamle gulvbehandling. En almindelig afslibning består af 4 – 5 afslibninger afhængig af gulvets beskaffenhed, og når det helt fine sandpapir til slut er benyttet, har gulvet den rette finish. Herefter kan der påføres en ny overfladebehandling, – en såkaldt ‘gulvbehandling’.

Gulvafslibning i Odense samt gulvbehandling

Og hver gang har jeg faktisk været lettere irriteret over den tilstand som de har afleveret mit hjem tilbage i. Derfor skal man passe på, at man ikke trænger igennem slidlaget og risikerer, at bæreevnen forringes og at træet i yderste tilfælde flækker, når det belastes.

Støv og støvfri slibning?

Det kendetegner os at være dygtige og særdeles konkurrencedygtig. Vores hovedprodukt er lave Odense - Bor du i Odense og mangler du gulvafslibning?priser og høj kvalitet, og det afspejler sig i vores gulvafhøvling og afslibnings priser. Hvad enten det er en lille eller stor opgave er vi klar med løsningen. Virksomheden slår sine rødder i det vestjyske Esbjerg.

Gør-det-selv afslibning af trægulve

Gør-det-selv afslibning er absolut en mulighed og kan udføres af enhver der har mod og tid til opgaven. Hjemmegjort gulvafslibning kræver blot gulvsliber leje samt køb af diverse sandpapir, overfladebehandling, rekvisitter og andet.

“God instruktion og øvelse gør mester hvilket er en forudsætning for at et gør-det-selv projekt bliver en succes. “

Gør-det-selv afslibning er en oplagt mulighed

gør det selv gulvafslibning og afslibning af træ og trægulve er et speciale hos gamagulvservice.dk. Alt i bearbejdning af trægulve, herunder gulvafhøvling, gulvbehandling samt bearbejdning på forskellig måde.Såfremt gulvet er meget flot og lige til at gå til kan det sandsynligvis afslibes så man undlader det groveste sandpapir i starten, men det kommer an på så mange ting, blandt andet træets hårdhed samt gulvtypen. Såfremt gulvafslibning udføres som gør-det-selv arbejde uden den store erfaring er det altid en god idé at prøve sig frem på et mindre areal.

Gulvafslibning og gør-det-selv

En afslibning kan plane et trægulv og gøre det jævnt. Måden hvorpå et gulvafslibes afhænger af gulvets beskaffenhed og i enkelte kan det være nødvendigt at afslibe diagonalt eller diagonalt. Har men et trægulv med almindelige gulvbrædder eller parket er det som regel nok af afslibe på langs med den helt fine sandpapir til sidst. Det kan i enkelte tilfælde være en nødvendighed at den første gulvafslibning foretages på tværs. Det kan være såfremt gulvet har en meget tyk og slidstærk lak som ikke kan afslibes med en almindelig afslibning eller såfremt der er maling på gulvet.

NOTE: I enkelte tilfælde  må gulvet først afslibes på tværs og derefter på langs.

Finslibning og grovslibning

gør det selv gulvafslibning kan udføres af enhver som har mod på det. Såfremt gulvet er meget skævt og ujævnt vil det være fornuftigt at starte med en afslibning på tværs, herefter diagonalt for tilslut af foretage en finslibning på langs. Såfremt gulvet er malet eller lakeret med en slidstærk eller kraftig lak kan det ikke umiddelbart afslibes men må afhøvles. Vælges alligevel en gulvafslibning er det nødvendigt at smøre det ind i et lag slibeolie så behandlingen ikke sætter sig fast i gulvmaskinens slibepapir. Det er vigtig at denne proces udføres rigtigt idet for meget olie kan give så mange problemer at trægulvet ikke senere hen kan overfladebehandles.

Sildebensparket er en variant

En anden stor udfordring ved afslibning af trægulve er parket i forskellige mønstre. Et normalt parketgulv kaldes for et stavparket som har parketstave som blot er lagt på langs. Men i nogle tilfælde er parket lagt i mønstre:

 • Rudeparket
 • Mosaikparket
 • Kongeparket
 • Hollandsk parket
 • Sildebensparket

Denne type parketgulve må absolut ikke afslibes som gør-det-selv arbejde idet det kræve en helt speciel teknik, ekspertise og ikke mindst mange års erfaring at afslibe fuldstændig korrekt.

Gulvsliber leje kan være billig

gør det selv afslibning af træ og trægulve. Har du en gulvopgave med gulvafslibning, så kan du udføre gulvafslibning billigt.Selve afslibnings processen udføres af en gulvoperatør som styrer gulvsliberen. Gulvafslibningen må foregå i et langsomt og anstændigt (moderat) tempo hvor det er vigtig at have fuld kontrol over den kraftfulde maskine. Gulvslibemaskinen må ikke presses mod gulvoverfladen men må skubbes frem og tilbage i et anstændigt og naturligt tempo så træet afslibes jævnt. Benyttes gulvslibemaskinen ikke korrekt, og ude af kontrol, vil træoverfladen blive ujævn uden den optimale afslibning. Sandpapiret som benyttes er fastspændt en stor vale på gulvsliberen. Det skal jævnligt skiftes under selve slibeprocessen og derfor er det vigtigt at have fornemmelse for hvornår det skal udskiftes. Det har enhver gulvmand føling med idet et for slidt sandpapir ikke afsliber korrekt, og derfor skal det til stadighed fornyes på det rette tidspunkt. Sandpapir er ikke billig, så derfor er det vigtig at strække afslibningen længst muligt uden af udskifte, og det kræver års erfaring at udføre en kvalitets gulvafslibning på den billigeste mulige måde.

Gulvslibemaskinen skal være i orden

En gulvmand skal have føling med om gulvslibemaskinen pakker slibestøv omkring valsen, og såfremt det er tilfældet at det fjernes omgående for ikke at ødelægge afslibningen. Endvidere er det vigtigt at området omkring slibebåndet regelmæssigt afrenses og det kan man gøre sig til vane at gøre ved udskiftning af sandpapiret. Når gulvafslibning er udført og træet står med den rette finish så fjernes alt støv med en stor og kraftig industristøvsuger. Endvidere støvsuger gulvmanden alle vandrette flader i rummet hvor gulvafslibning er blevet udført så der ikke lægger synligt støv. Dog vil der være støvpartikler i luften som vil lande på de vandrette flader med tiden. Et trægulv der fremstår ubehandlet vil hurtigt blive nedbrudt som følge af den naturlige ildt i luften samt sollys, slid og mange andre faktorer. Derfor et nyafslebet trægulv altid få en ny overfladebehandling når den sidste gulvafslibning er udført. Især i forbindelse med boligrenovering eller andre håndværkeres brug af det nyafslebne trægulv nødvendigt eller at det afdækkes med en kraftig afdækningspap. Et nyafslebet trægulv skal opfylde krav som enhver gulvmand følger, dette kaldes udfaldskrav og er beskrevet flere steder indenfor gulvbranchen.

Udfaldskrav er krav til det udførte håndværk

Jeg vil her nævne de mest vigtige ting fra de officielle udfaldskrav:

Når gulvafslibning er udført skal gulvfladen være plan og helt jævnt og der må ikke kunne mærkes spring imellem parket stave eller gulvbrædder. Her menes det at såfremt man kører en hånd hen over gulvfladen skal den være behagelig og jævn at røre ved. Der må ikke være bølger eller vaskebræteffekt og ligeledes må der ikke være synlige spor af den gamle overfladebehandling. Endvidere skal afslibningen være foretaget jævnt uden mærker efter sandpapir eller overgange imellem den enkelte slibeprocesser, her tænkes specielt imellem afslibningen med den store gulvsliber og kantsliberen. Gulvet skal være glatslebet set fra almindelig ståhøjde (øjenhøjde) og i medlys.

Hvor lang tid tager en gulvafslibning og gulvbehandling?

Hvad er tidsperspektivet ved en gulvafslibning?

gulvafslibning, afslibning, gulvafslibning pris, gulvafhøvling, gulvafslibning priser, billig gulvafslibning, gulvafslibning københavn, gulvservice, gulvafslibning odense, gulvafslibning aarhus, http://gamagulvservice.dk/, gamagulvservice.dk, gamagulvservice, gama gulvserviceI planlægningen af et større renoveringsprojekt at boligen, er det nu rart nok at have en tidsramme for gulvafslibningen. Når der bliver vendt op og ned på alt i boligen så længe gulvarbejdet står på, så er det også rart nok at vide hvornår man er færdig. Men det er lettere sagt end gjort, at give en helt nøjagtig tidsplan  på gulvafslibning og gulvbehandling. Men nogle grundlæggende pejlemærker er der selvfølgelig.

Tiden afhænger hvem der udfører arbejdet!

Er det ‘hjemmegjort’ gulvafslibning, så tager gulvprojektet længere tid en hvis arbejdet udføres af en professionel fagmand. En gulvspecialist, der ikke laver andet end gulvafslibning og gulvbehandling fra tidlig morgen til sent aften hver dag, kan udføre gulvarbejdet på kort tid.

Hvor lang tid tager en gulvafslibning egentlig?

Der er en del forskellige ting som har indflydelse på hvor lang tid en gulvafslibning tager. Og det er svært at komme med et nøjagtigt bud uden at kende trægulvet. Men enhver fagmand kan fortælle hvornår gulvet kan betrædes igen når han har vurderet:

 • Gulvets beskaffenhed
 • Typen af trægulv
 • Gulvets udformning, hjørner og kanter
 • Træsort
 • Temperatur
 • Luftfugtighed
 • Typen af efterbehandling
 • Gulvets størrelse
 • Mulighed for udluftning

gulvafslibning, afslibning, gulvafslibning pris, gulvafhøvling, gulvafslibning priser, billig gulvafslibning, gulvafslibning københavn, gulvservice, gulvafslibning odense, gulvafslibning aarhus, http://gamagulvservice.dk/, gamagulvservice.dk, gamagulvservice, gama gulvserviceHerudover må du regne med, at arbejdsprocessen tager lang tid hvis gulvbrædderne er meget skæve eller såfremt der er en gammel belægning med spartelmasse, limrester, tæpperester eller andet. Hvis vi tager udgangspunkt i et ganske almindeligt trægulv, så vil en fagmand kunne afslibe 50 – 100 m2 på 1 – 2 arbejdsdage.  Men har du en idé om at udføre arbejdet  som ‘gør-det-selv’ mand, så kan du regne med den dobbelte tid. Og det er vel at mærke kun såfremt du er heldig med at leje en velholdt gulvsliber med lige valse.

Gulvbehandling – hvor lang tid tager det?

Det er ikke kun tidsplanen på gulvafslibning der kan volde problemer at forudsige, men også efterbehandling af boligens trægulv kan variere i tid. Der findes en række forskellige former for gulvbehandling som har sine særlige forudsætninger:

 • Olie
 •  Lak
 • Voks
 • Sæbe
 • Lud

Alt afhængig hvilken type efterbehandling du vælger, så er tidsplanen for forskellig. Lud, voks og sæbe tørrer i løbet af 4 – 5 timer, Olie er på 24 timer og lak afhænger af laktype samt hvor mange lag der påføres. De moderne lakker som bruges idag, er hurtigt tørrende i forhold til lakering for blot nogle få år siden. Herudover skal der gøres tid til finslibning og mellemslibning såfremt det er påkrævet.

Som en hovedregel, kan du regne med at et ‘normalt’ trægulv kan afslibes og efterbehandles på 1 – 3 dage, afhængig af ovenstående.

Ønsker du en vurdering af dit trægulv og gulvprojekt, så kigger vi gerne ud til dig. Her vil vi kunne få en snak om dit trægulv og muligheder. Og du vil samtidig få en helt fast tidsplan for gulvafslibning og efterbehandling. Ring gerne idag, det er gratis og helt uforpligtende. Gama Gulvservice er din lokale gulvpartner og vi sidder klar til at tage telefonen

Gulvafslibning og støv | Hvor meget støver en gulvafslibning?

Træ er et naturligt materiale, følsomt over for eksterne betingelser. Hans tilstand er afhængig af fugtighed, temperatur og mekanisk beskadigelse i kontakt med kemikalier og gulvafslibning støv. Utilstrækkelig vedligeholdelse af trægulve eller mangel på samme kan bidrage til en hurtig ældning af træet. For at undgå for hyppig renovering af gulve og år for at nyde dens skønhed, er du nødt til at vide, hvordan man tager sig af ham.

Hvor meget støv kommer der?

Viden om støv og støvgener
Gulvafslibning giver lidt støv

Afslibning af et trægulv må lige støvsuges og aftørres med en moppe fugtet med vand og vaskemiddel til olierede trægulve eller malet. Top særligt tip til jævn overflade som ikke støver, at det ikke er ridser tilbage. Anvendt på lokaler sand bidrager til dannelsen af ??et træ med mikrorevner, der med tiden vil vokse, vil parket fladere og skrælles lag blandingsolie-voks eller lak, vil ikke beskytte det mod yderligere skader. Du får brug for renovering gulvet.

Støv og gulvafslibning

Træplanker absorbere fugt fra omgivelserne. Under indflydelse af høj luftfugtighed øge lydstyrken. Når luften er tør er sammentrækningen et problem. Hvis sådanne udsving er hyppige og langvarige, er  ikke vende tilbage til sin oprindelige form med støv. Staves pause, er strækmærker dannes i gulvet. For at undgå dette, holde rummet en konstant luftfugtighed på 45-60% og en temperatur på 18-24 C.

Afslibning af trægulve i abonnement

Disse er optimale betingelser for funktion af det menneskelige, så der skulle være noget problem med deres overlevelse. Desuden beskytte parket nærende og imprægneringsmidler egnede til type overflade dækning. At danse gulvet for mange år handlet smukke udseende, rense det og nærende agenter for at beskytte trægulve.

Olierede gulve kræver hyppige plejeprodukter baseret på olie og voks  (en gang om måneden), fordi olien ikke lukker porerne af træ, hvor trænger mere snavs end lakeret træ.

Det er vigtigt ikke at bruge forberedelserne til andre typer af overflader, da de indeholder kemikalier kan opløse det øverste lag af gulvet beskyttelse og fremskynde aldring.

Former for gulvbehandling

Oplysninger om, hvilken type afslibning og efterbehandling til at bruge, skal du kontakte producenten af olie eller lak, som er dækket med træ. Når trægulvet i lang tid endnu våde, svulmer og let afslibes. Vi kan ikke anbefale at vaske med meget vand, fordi selv den hårdeste af eksotiske træsorter ikke er immune over for det, og skaden ikke likvidere nogen gulvplejeprodukter. Hvis du oversvømme tæppe på gulvet i træ, skal du straks fjerne det eller rulle op for at sikre fri luftcirkulation, så træ bliver tørt. Her er de forskellige former for gulvbehandling:

 • Olie
 • Lak
 • Lud
 • Voks
 • Bejdse

Der er tilsyneladende særligt lakerede gulve, mørkt træ. For at forhindre deres dannelse, bør ben hylder, borde og stole sikre de filtpuder.

Gulvafslibning og misfarvning

Afslibning af trægulve og støv
Næsten støvfri gulvafslibning

Forud for dannelsen af misfarvning vil beskytte tæpper, tæpper og brede pan (også sikret fra bunden af filt) i potter stående på gulvet. Trægulvet er bedre ikke at lægge lufttætte materialer, kan træet “ånde” og ikke misfarve. I tilfælde af ridser og misfarvning olierede gulve kan være en lokal restaurering ved dulling sandpapir og re-oliering færdige gulve kan ikke være afslibning lokalt. Hver trægulve kan gentagne gange udsat for en komplet renovering ved gulvafslibning og re-lakering eller oliering. Jo tykkere gulvet, jo flere gange, det kan afrenses uden strimlen knækker.

Afslibning på et begrænset område

Trægulve skal være afslebet så det vises, når det bliver kedeligt, ru, og på overfladen misfarvet. I områder, hvor gulvet er stærkt udnyttes, for eksempel i soveværelset, af gulvafslibning op nok til at gentage hvert år. På den anden side, i områder, hyppigt og intensivt anvendte, for eksempel i lobbyen, hvor han fik øje på en masse vand og sand kan
parketrenovering være nødvendigt hvert år. Læs mere om restaurering af trægulve og støv her.

Hvad er forskellen egentlig på gulvafhøvling og gulvafslibning?

gulvafslibning gulafhøvling gamagulvservice http://www.gamagulvservice.dk Gama GulvserviceHar du et gammelt og slidt trægulv der trænger til nyt liv, så er du kommet ind på den rette hjemmeside. Vi har over 20 års erfaring med gulvafslibning og der er stort set ingen gulvafslibnings opgaver vi ikke kan klare. De mange års ekspertise og erfaring har gjort os i stand til at udføre selv meget krævende og komplicerede gulvafslibnings opgaver.

Gulvafslibning eller gulvafhøvling, hvad er forskellen?

Det er vigtig med en professionel vurdering af en fagmand, om dine trægulve skal afhøvles eller afslibes. Forskellen på gulvafhøvling og gulvafslibning ligger i arbejdsgangen samt maskiner og udstyr der benyttes. Til en  afslibning bruges der en gulvsliber, som med sandpapir afsliber trægulvet. Der bruges forskellige grovheder og gulvet slibes over 4 – 5 gange for der opnåes den nødvendige finish. Der slibes typisk 1 mm af selve træoverfladen, så den gamle overfladebehandling lige nøjagtig fjernes. Når gulvet ikke kan renoveres med en afslibning, så er en gulvafhøvling nødvendig. Her bruges en gulvhøvl, som har en valse med påsatte knive. Når maskinen igangsættes rotere valsen og knivene producere høvlspåner, som vi kender det fra sløjdtimerne. En afhøvling kommer virkelig dybt ned i træet, med det resultat at du får et rigtig flot trægulv efterfølgende.

Hvordan bruges en gulvafhøvling?

Langt de fleste trægulve nøjes med en gulvafslibning, men er gulvet meget gammelt og hærget gennem mange års slid så kunne en gulvafhøvling være løsningen. Er gulvet skævt og bølget eller der en gammel mørk fernisbelægning skal der foretages en gulvafhøvling inden den endelige gulvafslibning. Men så får du også et trægulv der er helt plant og har et bedre resultat end hvis det kun afslibes.  Så ønsker du god gulvservice, rådgivning og inspiration til dit gammel nye trægulv, kan du med fordel vælge Gama Gulvservice. Vi tilbyder alt indenfor renovering af gamle trægulve, herunder gulvafslibning, gulvafhøvling og gulvebehandling.

Gulvafhøvling – Sådan fjernes gammel fernis

gulvafhøvling gamagulvservice.dk afhøvling www.gamagulvservice.dk gama http://www.gamagulvservice.dkGulvafhøvling udføres idag med en moderne maskinpark. Vi gør brug af en gulvhøvl samt en række forskellige slibemaskiner så ethvert gulvarbejde udføres på den rigtige måde. At bearbejde et trægulv på den rette måde kræver at de rigtige processer udføres på det rette tidspunkt og ikke mindst i den rigtige rækkefølge. Vi har mange års erfaring i netop gulvafhøvling og det er en af grundene til at vi tør kalde os specialister i denne svære diciplin.

Vi giver dig information om hvilke muligheder der finde med gulvafhøvling.

Ved en gulvafhøvling fjernes den gamle overflade og gulvet planes ud. Processen er især god til gamle trægulve der har niveauforskelle eller buler og bølger grundet fugt eller udtørring.

En gulvafhøvling fjerner gammel fernis, limrester og lignende

En gulvhøvl er en elektrisk maskine som har en valse med en række metalklinger som høvler høvlspåner af træet. De fleste kender garanteret processen fra sløjdtimerne i skolen og det er nøjagtigt det samme som sker her. Hvis gulvene er meget skæve kan en gulvafhøvling også være en god måde til opretning.

NOTE: En Gulvafhøvling fjerner de ujævnheder, ridser og hakker som måtte være  i gulvoverfladen.

Gulvafslibning giver den sidste finish

Når selve gulvafhøvlingen er udført bliver trægulvet afslebet med fint sandpapir. Her bruges en ‘gulvsliber’ modsat en gulvafhøvling hvor der bruges en ‘gulvhøvl’. Nu har trægulvet det rette finish og så kan det anbefales at give en beskyttende overflade. Der findes forskellige former for gulvbehandling, og de mest brugte er:

 • Olie
 • Lak
 • Sæbe
 • Lud
 • Voks

Der er mange muligheder og hver enkelt gulvbehandling kan udføres med farve eller hvidpigment. Inden du træffer den endelige beslutning om hvilken type gulvbehandling du ønsker kan du se prøver i enhver større farvehandel eller byggemarked. Men der findes også flere informationer her på siden. Vi tilbyder mulighed for allergivenlig gulvbehandling, så her du børn er der flere muligheder at vælge imellem her.

Kontakt os gerne for en snak om dit  gulv, det er gratis og helt uforpligtende.